Förändringar

Jag vill inleda med att tacka dig som har en prenumeration på Allt om Hobby. Det är du som gör vår utgivningen möjlig! Ett stort tack även till dig som köper tidningen som lösnummer eller läser den på närmaste bibliotek. Utan läsare skulle vi inte existera! Redan i april använde jag denna sida för att upplysa som situationen kring utgivningen av Allt om Hobby. I den analys som gjorts sedan dess har lösnumren varit i fokus.

Fallande butiksförsäljning i kombination med stigande kostnader för papper, tryck och distribution har det senaste året gjort marginalen från lösnumerförsäljningen obetydlig. Idag bidrar inte ett sålt lösnummer till att skapa innehållet i tidskriften! Det är inte långsiktigt hållbart och dessutom finns det ingenting som tyder på att det är en trend som vänder. Granskningen visar att vi utan förändringar inom kort skulle kunna få en situation där kostnaderna för tryck och distribution överstiger lösnummerförsäljningens intäkter och där vi i praktiken får betala för varje sålt lösnummer!

Baserat på dessa beräkningar tog jag under hösten beslutet att lösnummer av Allt om Hobby från och med nr 1/2023 inte längre kommer säljas i dagligvaruhandeln. Det är en distributionsform som kräver att vi trycker en stor överupplaga för att synas i omkring 800 livsmedelsbutiker och oberoende kiosker över hela landet. Tyvärr förblir minst tre fjärdedelar av de tryckta lösnumren olästa och efter några veckor i butikshyllan skickas de till pappersåtervinningen. Med rekordhöga kostnader för papper och tryck går det tyvärr inte längre att verka på detta sätt för en så liten tidskrift som Allt om Hobby.

Lösnummerförsäljningen kommer därför att koncentreras till Pressbyråns hundra största butiker över hela landet från och med nr 1/2023! Förändringen gör att den tryckta upplagan kan minska och därigenom också kostnaden för att trycka tidningar som aldrig blir lästa. Pressbyrån är redan idag en av våra viktigaste återförsäljare av lösnummer och jag hoppas att du som idag köper tidskriften hos någon annan butikskedja väljer att fortsätta läsa Allt om Hobby trots förändringen. Precis som tidigare kommer lösnummer även i fortsättningen gå att hitta hos välsorterade hobbybutiker och i vår egen webbutik!

Jag vill återigen också lyfta möjligheten att prenumerera på Allt om Hobby, antingen på papper eller digitalt. Praktiskt och prisvärt för dig och bättre för oss! Använd gärna den flyer som medföljer i detta nummer!