Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller prenumerationer och produkter från Hobbypress Förlag från 2019-01-01 och tillsvidare.

När din prenumeration är på väg att avslutas kommer du att få en förnyelseavi hemskickad. Om du vill fortsätta din prenumeration utan avbrott måste denna betalas innan förfallodatumet. Efter att du har fått de antal nummer du betalat för avslutas din prenumeration automatiskt. Skulle någon tidning vara skadad, vänligen ta kontakt med kundtjänst så skickar vi en ny. Du kan när du vill säga upp din prenumeration och kontaktar då bara kundtjänst. En uppsagd prenumeration fortlöper det antal tidningar som betalats för. Återbetalning av inbetald prenumeration sker endast vid dödsfall.

INFORMATION TILL PRENUMERANTER
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov.
Genom att du lämnar dina personuppgifter godkänner du att Hobbypress Förlag lagrar och behandlar dessa nedan angivna ändamål. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Hobbypress Förlag, organisationsnummer: 790206-1659

ÄNDAMÅL & RÄTTSLIG GRUND
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.
Hobbypress Förlag strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

LAGRING OCH GALLRING
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att:
–  När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
–  Spärra dina uppgifter för marknadsföring
–  Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
–  Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
–  Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt 
att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning. Kontakta vår kundtjänst på info@alltomhobby.s

REGISTERUTDRAG
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta kundtjänst.

SÄKERHET
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

WEBBUTIK
Våra leveranstider är 1-2 veckor för enskilda produkter. Prenumerationer startar med nästkommande nummer. Vill du påbörja din prenumeration med senast utgivna nummer måste du kontakta kundtjänst.

PRISER OCH BETALNING
Priset som anges på www.alltomhobby.se vid beställningstillfället är det som gäller för ordern. Samtliga priser visas inklusive moms. Hobbypress Förlag förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Moms på tryckta böcker och tidningar är 6% och på övriga produkter 25%.

Fraktavgifter är för närvarande 50 kr för produkter. Vid utlandsprenumeration tillkommer extra portokostnader enligt uppgift på www.alltomhobby.se.

Betalning sker via faktura eller i förskott med betal- eller kreditkort, VISA eller Mastercard. Kortbetalning sker i krypterad miljö hos vår betalningspartner Payex. Kunden är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Hobbypress Förlag dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Hobbypress Förlag rätt att annullera beställningen.

När vi mottagit din beställning skickar vi dig i de fall där du angivit en epostadress snarast en bekräftelse med information om din order. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundtjänst. Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

PRENUMERATION
De flesta av Hobbypress Förlags prenumerationsformer är tidsbestämda. En tidsbunden prenumeration upphör automatiskt när du har mottagit det sista betalda numret av din tidning och du behöver inte själv säga upp den. När prenumerationen närmar sig utgång kommer vi att erbjuda dig att förlänga din prenumeration för fortsatt läsning.

BETALNING
Beroende på hur och vart du tecknat din prenumeration finns det olika betalningssätt:

– Vid nytecknande av prenumeration ska faktura betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet.

– Vid betalning med faktura skickas inbetalningskort till den angivna faktureringsadressen. I anslutning till att din prenumeration upphör kommer du att bli erbjuden att teckna ett nytt prenumerationsavtal.

– Kortbetalning kan ske direkt på www.alltomhobby.se där vi för närvarande accepterar VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Payex för att garantera snabb och säker betalning.

UPPSÄGNING
Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den. Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör. Vill du inte förlänga din prenumeration kan du bortse från denna och eventuella påminnelser. Vill du inte få erbjudande om förnyelse av din prenumeration så måste du säga upp din prenumeration. Du kan när du vill säga upp din prenumeration och kontaktar då bara kundtjänst. En uppsagd prenumeration fortlöper det antal tidningar som betalats för. Återbetalning av inbetald prenumeration sker endast vid dödsfall.

ÅNGERRÄTT & RETURER
Vänligen kontakta kundservice snarast möjligt för att avbeställa eller ändra en order.

Enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”, giltig fr.o.m. 2014-06-13, har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Konsumenten måste inom denna tid lämna/sända ett meddelande till kundservice om att denne vill utöva sin ångerrätt.

Om du betalat din prenumeration ska Hobbypress Förlag inom 14 dagar från det vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetala prenumerationsavgiften.
Läs mer här: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

REKLAMATION
Skulle en produkt vara skadad eller saknas i din leverans är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi undersöker då vad som har hänt med leveransen och åtgärdar felet på bästa sätt. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

TVIST
Vid eventuell tvist kommer Hobbypress Förlag att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid gränsöverskridande handel kan kunden vända sig till EU:s Online Dispute Resolution – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SÄKERHET
All känslig information som t.ex. kreditkortsinformation skickas via SSL (Secure Socket Layer) d.v.s. krypterad kommunikation. De sidor som är krypterade har alltid ”https://” i adressfältet, till skillnad från icke krypterad kommunikation som endast har ”http://”. Moderna webbläsare brukar även tydligt visa att du befinner dig på en krypterad sida via t.ex. ett hänglås eller liknande.

COOKIEPOLICY
Vi inom Hobbypress Förlag använder cookies på våra webbsidor för att öka funktionaliteten och användarupplevelsen. När du besöker någon av våra webbsidor samlar vi in uppgifter för att skräddarsy och förbättra innehållet men också för att förhöja användbarheten av annonserna som visas . Om du inte vill att vi samlar in uppgifter om dig genom cookies så kan du avaktivera cookiefunktionen på sätt som beskrivs längre ner. Den här cookiepolicyn är tillämpbar när vi använder cookies för att samla in information (t.ex. personuppgifter) från en enhet (t.ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon) som har åtkomst till, eller använder sig av, våra tjänster. För att säkerställa att vi följer gällande regler och bevakar eventuella förändringar så uppdaterar vi regelbundet den här cookiepolicyn, åtminstone en gång per år.

VAD ÄR COOKIES?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder Internet, inklusive våra webbsidor. I grund och botten används cookies för att våra webbsidor ska bli mer personligt anpassade, samla in statistik om användarens beteende, riktad marknadsföring, utveckla användarvänliga tjänster etc. En del cookies – t.ex. sessionscookies – lagras endast på din enhet så länge din webbläsare är öppen (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari). Andra cookies – t.ex. permanenta cookies – lagras under en längre tid på din enhet. När du återvänder till våra webbsidor förnyas automatiskt den här typen av cookies, förutsatt att du accepterat villkoren för det. Mer information kan du finna här: http://www.aboutcookies.org. Läs också översikten över de olika typerna av cookies längre ner.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI?
När du besöker våra webbsidor samlar vi typiskt sett in följande uppgifter: teknisk information om din dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, platsinformation och dina intressen baserat på de sidor du besökt. När du loggar in eller genomför ett köp och ger ditt uttryckliga samtycker därtill samt lämnar informationen kommer vi även att behandla: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalinformation. Som en del i vår behandling av dina uppgifter när du använder våra webbsidor, har vi upprättat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas av misstag eller, utan stöd i lag, publiceras, tappas bort, försämras, röjs för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

TREDJEPARTCOOKIES
I vissa fall använder vi oss också av cookies från tredje part. Sådana tredjepartscookies används för allmänna funktioner, analyser, inbäddade kommentarsfält etc. Avsikten med användningen av tredjepartscookies är generellt att marknadsföra Egmontgruppen och våra partners. Vi samarbetar med bl.a. annonsörer, mediebyråer, Internetleverantörer, TV-bolag etc. som använder cookies från våra webbsidor. Läs också översikten över individuella cookies längre ner.

AVAKTIVERING AV COOKIES
Sättet att radera eller avaktivera cookies varierar beroende på vilken sorts enhet du har och vilken webbläsare du använder. Det är lätt att ändra inställningarna i din webbläsare och samtidigt aktivera eller avaktivera cookies. Se också hjälpfunktionen i din webbläsare om det behövs. Om du använder en PC kan du radera cookies genom att använda dig av snabbkommandot CTRL+SHIFT+Delete. Du kan också, beroende på vilken webbläsare du använder, hitta information om hur du raderar cookies genom följande länkar:

REGELVERK
Det är ett krav att alla svenska webbsidor informerar användaren om användandet innebär att cookies lagras på användarens enhet. Här kan du hitta gällande regler och mer information:

RÄTTIGHETER TILL VARUMÄRKE & MATERIAL
Hobbypress Förlag och våra samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Hobbypress förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING
Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i våra tjänster eller produkter. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på vår webbplats eller i våra tidningar och böcker. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. Hobbypress Föralg förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

ÄGAR- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Den här webbplatsen tillhör

Hobbypress Förlag,
Bertilsvägen 3
74831 ÖSTERBYBRUK

E-post: info@hobbypress.se
Telefon Hobbypress: 018-474 24 44
Telefon Allt om Hobby Kundtjänst: 08-99 88 66