Förebild: Archerpjäsen

Mobilitet, snabbhet och precision är det svensktillverkade dumperartilleriets främsta egenskaper. Vi har tittat närmare på förebilden för W-Models Archermodell i skala 1/72.

De terrängående dumprarna är en vanlig syn vid varje större schaktarbete. Snabba och starka tar de sig tungt lastade fram även i väglöst land. När frågan om en modernisering av det svenska artilleriet aktualierades i slutet av 1990-talet föddes idén att placera en haubits på en bepansrad dumper. Efter flera prototyper och upprepade tester beställdes år 2009 en serie på 24 pjäser av BAE Systems Bofors. Sju år senare levererades de fyra första Archer A-pjäserna till Artilleriregementet i Boden. Samma år meddelade regeringen att serien skulle kompletteras med 12 av de 24 stycken Archer B-pjäser som byggts av Bofors för den norska försvarsmakten.

Systemet är baserat på Volvos ledade dumper A30E, som kompletterats med ballistiskt skydd mot finkalibrig eld och splitter. Terrängfordonet har också skydd mot minor, NBC-stridsmedel och brand i fordonet.

Systemets snabbhet och mobilitet framhålls ofta som dess främsta fördel. Ett fordon i rörelse ska inom 30 sekunder från order kunna stanna, positionera och ge eld. Lika snabbt ska en Archer åter kunna vara i rörelse. Det ska ge systemet en ökad överlevnadsgrad jämfört med andra artillerisystem.

Pjäsen fjärrstyrs från förarhytten och har en bemanning av en förare, en vagnschef och en till två operatörer. Archer har ett helautomatiserat magasin som rymmer 21 granater, och till skillnad från tidigare artilleri är det anpassat för internationell ammunition. Beroende på typ av granat har den en skottvidd på 30 – 50 km och kan avfyra 8 – 9 granater i minuten. Systemet bygger på att enheterna enkelt kan laddas om och varje Archer åtföljs av en ammunitionsenhet. Denna är en modifierad standardcontainer som i skarpt läge transporteras av en splitterskyddad lastbil. Att ladda 21 nya granater i Archer ska enligt tillverkaren ta mindre än åtta minuter. Archer har för dess närskydd har en fjärrstyrd sensor- och vapenplattform placerad på förarhytten. Basbeväpningen är en 12,7 mm tung kulspruta, men det finns även andra alternativ.

Archer har en topphastighet på 65 km/h. Fordonet bedöms ha en egen mobilitet på 500 km. För längre och snabbare transporter kan Archerpjäserna lastas på lastbilar eller järnvägsvagnar. Enligt tillverkaren kan en Archer även flygas i en C17 Globemaster, men om det någonsin har hänt har inte gått att få bekräftat.

Många nationer har visat intresse för Archer som ett modernt och mobilt artilleri, men hittills har tillverkaren BAE Bofors inte säkrat några exportordar för systemet. Än så länge är det enbart den svenska försvarsmakten som köpt Archer. Det har ryktats att dumpern som bas för pjäsen setts som en begränsning. Detta ryckte fick en outtalad bekräftelse när BAE på en mässa under hösten 2019 presenterade Archerpjäsen monterad på en terränggående lastbil från tyska Rheinmetall. Idag talar BAE om pjäsen som en modul som kan anpassas för mer eller mindre valfritt fordon med de rätta förutsättningarna. Om denna variant av Archer endast blir en prototyp eller en storsäljare från BAE Bofors återstår att se.

Källor: www.forsvarsmakten.se samt www.baesystems.com

Övre bilden: En Archer på övningsområdet Kvarn. Foto: David Gernes, Försvarsmakten.