XC 90 Ambulans


Nederländska Scalemasters har i sommar levererat tre svenska och en norsk version av Nilsson XC90 Ambulans i skala 1:43. Förebilden tillverkas av fabriksnya Volvo XC90 som förvandlas till ambulanser i en bilfabrik i utkanten av Laholm.

De som samlar skandinaviska utryckningsfordon i skala 1:43 har inte varit bortskämda med ett omfattande utbud av ambulanser från svenska regioner och sjukhus. Med undantag från några olika ambulansvarianter i Atlas samlarserie, med Volvomodeller i skala 1:43, har det handlat om att bygga modellerna själv eller hitta någon som bygger modeller på beställning.

Det var därför extra glädjande när Scalemasters aviserade tre svenska versioner av den Nilsson XC90 Ambulans som den nederländska modelltillverkaren producerade i 1:43 redan i början av år 2019. De svenska modellerna har producerats som en del av ett sortiment som omfattar totalt sju olika versioner av Nilsson XC90 Ambulans, med förebilder från Nederländerna, Sverige, Schweiz och Norge.

I slutet av juni levererades de skandinaviska modellerna till oss som gjort förhandsbokningar och några veckor senare blev de kvarvaran de modellerna tillgängliga i tillverkarens egen webbutik. När detta skrivs finns alla fem versionerna kvar i lager, men serierna är mycket begränsade och räkna med att de snabbt kan komma att ta slut.

Modellerna från Scalemasters levereras fastskruvade i en snygg displaybox.
Modellerna från Scalemasters levereras fastskruvade i en snygg displaybox.

Nilsson Special Vehicles i Laholm har sin historia i den karosserifabrik som startades av Yngve Nilsson i mitten av 1940-talet. Ända sedan 1960-talet har företaget haft ett nära samarbete med Volvo. De tio senaste åren har Nilsson nått stora framgångar med en satsning på ambulanser baserade på Volvo XC70 och Volvo XC90. Företaget har under samma tid byggt upp en säljorganisation över hela Europa, och samtliga fordon som lämnar Laholm har godkännande för att användas i alla europeiska länder. Resultatet har givit allt fler exportordrar. Inte minst på de funktionella och snygga Volvoambulanserna.

Det är i grunden vanliga personbilar som levereras till bilfabriken i Laholm. På plats förlängs chassit samtidigt som bilen får en sjukhytt i kolfiber. Den lätta vikten på materialet i påbyggnaden gör att ambulansen kan bibehålla en hög lastvikt. En nödvändighet för den moderna ambulansen som är tungt utrustad för att möta alla former av behov hos den som behöver vård i fordonet. Fyrhjulsdrift och hög markfrigång har gjort Nilsson XC90 Ambulans till ett populärt val hos vårdgivare i flera länder.

Ett antal fordon har exporterats till Nederländerna. Detta faktum var också upprinnelsen till de nu levererade modellerna. Scalemasters har sin huvudsakliga marknad i och omkring Nederländerna. Modelltillverkarens handbyggda fordon i skalorna 1:43 och 1:50 har inte sällan sin förebild i det lilla landet i västra Europa. Detta var också fallet med den första serien av Nilsson XC90 Ambulanser som Scalemasters levererade i början av förra året. Förebilder var då två ambulanser för Universitetsjukhuset i Groningen respektive ambulanssjukvården i norra Limburg.

Nilsson XC90 Ambulans, Ambulanssjukvården Västmanland, Ca.pris: 79,95 EUR
Nilsson XC90 Ambulans, Ambulanssjukvården Västmanland, Ca.pris: 79,95 EUR

Under förra hösten meddelande Scalemasters sin avsikt att göra en andra serie Nilsson XC90 Ambulanser. Det är denna serie med fem olika modeller som nu har levererats från företaget. Förebilder för modellerna är i denna serie från Schweiz (VGS Medicals), Sverige (Ambulanssjukvården Västmanland,
Region Örebro Län samt Region Sörmland) och Norge (Sykehuset Innlandet).

Utförandet på de olika modellerna är i grunden detsamma. De levereras fast monterade i en plastbox med en svart bas där det tydligt framgår vem som till-verkat modellen och vilken förebilden är. Modellerna är tillverkade i resin med etsade detaljer såsom exempelvis grill, vindrutetorkare och antenner på taken.

Det är enkelt att med två skruvar under modellerna öppna dem om du exempelvis vill placera en förare bakom ratten. Det är dock klokt att ta det lite lugnt vid eventuellt öppnande av ambulansen. I det testade exemplaret var en av de främre stänkskärmarna limmad i både chassit och karossen. De båda främre hjulen sitter inte helt stumt utan har en enkel hjulupphängning som gör dem lite lätt styrbara. Jag hade gärna sett att hjulen var lite mer rörliga än vad fallet är, om de som tillverkare nu har bemödat sig med att förse modellerna med denna funktion.

Nilsson XC90 Ambulans, Region Sörmland - Strängnäs, Ca.pris: 79,95 EUR
Nilsson XC90 Ambulans, Region Sörmland - Strängnäs, Ca.pris: 79,95 EUR

Jag har tittat närmare på modellerna från Västmanland, Sörmland och Norge. På sociala medier har frågan om valen av förebilder dykt upp. Enligt Scalemasters fick de tillgång till gott underlag för tre olika svenska utföranden. Att de alla är ambulanser från städer i Mälardalen och inte från någon av storstadsregionerna är inget företaget reflekterat över. Finns det ett stort intresse för de nu producerade modellerna är företaget inte främmande för att i framtiden producera fler serier av Nilsson XC90 Ambulans i skala 1:43.

Det skiljer i detaljer mellan de tre synade modellerna. I fallet med de båda svenska ambulanserna har båda extraljusramper över vindrutan. De svenska bilarna har dessutom metallfärgade lister kring sidofönstren och svarta dörrhantag. Dessa detaljer saknas på den norska modellen.

Modellerna är handbygda i varje del och detalj. Det märks kanske framför allt på modellernas märkning där dekalernas bärfilm i några fall blir mer synlig än om märkningen varit tampongtryckt på modellen. Orsaken till att märkningen gjorts med dekaler är den begränsade upplagan. För en annan roduktionsmetod hade det krävts en större upplaga än de 75 exemplar av vardera modellutförande som nu har producerats av Scalemasters. Handarbetet märks även på någon enstaka dekal och detalj som inte är helt rakt monterad, och i något fall finns spår av lim som inte borde ha synts på modellen. Här hade det kanske varit på sin plats med en mer noggrann kvalitetskontroll innan leveransen.

Sammanfattningsvis är det dock en serie mycket trevliga modeller som har levererats av Scalemasters. Modeller av ambulanser som både byggts och rullar i Sverige. Modeller som passar både i samlarvitrinen och på dioramat. Modeller av samtida svenska utryckningsfordon växer inte på träd, och med så begränsade serier som det handlar om här kommer dessa modeller bli svåra att finna när de sålts slut hos tillverkaren! Det finns detaljer att anmärka på, men de är i mina ögon inte på något sätt avgörande för det goda helhetsintrycket av modellerna.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen och se om Scalemasters väljer att göra modeller av Nilsson XC90 Ambulanser även från norra Sverige, Storstockholm, Västra Götaland eller Skåne i framtiden…!

Läs mer om Scalemasters och deras modeller på företagets hemsida.

Nilsson XC90 Ambulans, Sykehuset Innlande HF, Ca.pris: 79,95 EUR
Nilsson XC90 Ambulans, Sykehuset Innlande HF, Ca.pris: 79,95 EUR

Ambulans i skala 1:87

Scalemasters har fått god respons på sina modeller, och i anslutning till att den andra serien levererades avslöjade företaget att de lyssnat på alla som önskat Nilsson XC90 Ambulans i skala 1:87. Planen är att redan innan årsskiftet leverera de sju modeller som nu har producerats i skala 1:43 med exakt samma utseende, men i skala 1:87. En trevlig nyhet som säkert är uppskattad av både samlare och modellrallare! En del av företagets affärsidé är att inte använda sig av återförsäljare som tar en del av vinsten. All försäljning sker därför via företagets egna webbutik. För att boka aviserade, men ännu ej levererade, modeller vill företaget att du kontaktar dem via e-post.

[/vc_column]