Ukrainskt ellok från RT MODELS

Den ukrainska modelltillverkaren Retro Trans Models (RT Models) har under året lyckats utveckla flera nya resinbyggsatser i skala 1:87 av landets olika lok för att möta det växande intresset från omvärlden. Det senaste i raden av modeller är elloket DE1. Förebilden byggdes i slutet av 1990-talet av en ukrainsk lokfabrik och är byggt i sektioner med hytt i endast en ände, varför loksektionerna alltid går parkopplade med hytt åt vardera håll. Byggsatsen saknar drivning.

DE1 | Ca.pris: 210 USD | www.rtmodels.com.ua