Skånsk passion för RC-lastbilar

I Rydsgård har föreningen RC Skånelast skapat en av landets fasta inomhusanläggningar för radiostyrda modeller i skala 1:14. Vi har träffat gänget som tillsammans skapat en skalenlig värld till lastbilarna.

En skalenlig värld för radiostyrda modeller är en dröm för många med intresse för radiostyrda lastbilar i skala 1:14. Intresset har de senaste åren vuxit, inte minst tack vare flera stora träffar på olika håll i landet med tillfälliga, men fantastiska miljöer i rätt skala. Utomlands börjar det bli vanligt med fasta klubbanläggningar, men här i landet har det varit sämre ställt med permanenta anläggningar att träffas och köra på. Ett undantag är dock södra Skåne där föreningen RC Skånelast sedan 2019 hyr en industrilokal på 300 kvm i Rydsgård, ett litet samhälle mellan Skurup och Ystad. Med gemensamma insatser har föreningens medlemmar skapat en stor och genomtänkt anläggning för radiostyrda modeller i skala 1:14. I lokalen finns också tillgång till en verkstad med arbetsytor och ett café för fika och möten.

Det var år 2015 som Micke och Carsten träffades för första gången. Deras gemensamma intresse för radiostyrda lastbilar i skala 1:14 ledde till skapandet av gruppen RC Skånelast, som idag samlar ett tjugotal skånska entusiaster. De fyra första åren möttes gruppen och byggde tillfälliga banor i samband med träffar och evenemang runt om i Skåne. De är fortfarande ute och visar sina modeller på truckshows. Sedan fyra år tillbaka är det dock den fasta klubbanläggningen i Rydsgård som gruppen framför allt samlas kring. Idag är de båda vännerna Micke och Carsten ordförande respektive kassör i föreningen RC Skånelast.

Föreningen har idag 19 fullvärdiga medlemmar, samtliga har egen nyckel och fri tillgång till lokalen. Med detta medlemskap betalar du inte heller något under de dagar klubben samlas för gemensamma körningar. Som stödmedlem betalar du för ett årsmedlemskap och får en rabatterad köravgift de dagar klubben har banan öppen. Från och med i år är det ofta en dag i veckan, växelvis lördagar och söndagar, för att alla ska ha en möjlighet att köra tillsammans några gånger i månaden.

De flesta av medlemmarna bor i södra Skåne, men stödmedlemmar har föreningen på flera håll. En av dem åker några gånger om året från Västerås för att köra på anläggningen i Rydsgård. Medlemmar med mer än 15 mil till samhället betalar halva priset för ett medlemskap. Den som vill komma och köra med sina modeller hos klubben under de kördagar som listas på hemsidan får betala en köravgift på 150 kr för den aktuella dagen. På så sätt bidrar du som tillfällig besökare till lokalhyran och föreningens fortsatta utveckling av anläggningen.

Även om det vid tillfället för mitt besök inte är en planerad kördag har många av medlemmarna slutit upp. Redan utanför porten hörs motormuller från modellerna och skratt från medlemmarna på plats.

Direkt när jag kliver innanför portarna till föreningens lokal möts jag av den imponerande anläggningen. En gång leder genom hela lokalen från entrén och fram till den del där verkstad och cafeterian ligger. På vardera sida om gången har anläggningens två olika delar byggts och mitt i lokalen finns en fällbar bro där lastbilarna kan ta sig mellan anläggningens delar. Det mesta av landskapet är byggt i två nivåer. Den lägre är placerad en dryg decimeter från golvet. Orsaken till detta är att hela anläggningen byggts på lastpallar. Skulle man av någon anledning tvingas lämna lokalen måste inte alltsammans rivas utan kan flyttas till en ny adress. Ovanpå stora delar av den nedre nivån har det byggts bord ca en meter över golvet. En bekväm arbetshöjd för de flesta av medlemmarna och en höjd som fungerar för den medlem som är rullstolsburen. På vardera del av anläggningen finns det ramper där lastbilarna kan köra mellan de två nivåerna. Förutom bron på den övre nivån finns det också en passage mellan delarna på den nedre nivån.

Det första du möts av på banan är en större parkeringsyta på vardera del. Det är här som medlemmar och besökare packar upp och parkerar de modeller de tagit med sig till lokalen. Här finns också utrymmen att stuva undan transportlådor.

Överallt i lokalen har klubben skapat olika industrimiljöer och möjligheter att lasta och lossa gods från lastbilarna. På den vänstra delen (sett från när du kommer in i lokalen) kan du från parkeringsplatsen välja att direkt köra på rampen till denna sidas undre värld. Här finns flera större ytor som med tiden ska exploateras med olika verksamheter men i dagsläget är det öppna ytor för övningskörning eller uppställning av fordon. Väljer du vid utfarten från parkeringen att hålla dig kvar på den övre nivån kommer du snart fram till ett litet villasamhälle. Här kan du svänga vänster och ta vägen mot bron till anläggningens vänstra del eller fortsätta framåt till ett bord med en hall för byggföretaget Derome, en spannmålssilo och en lastbilsverkstad.

Tar du i stället bron till anläggningens vänstra del kommer du till den andra stora parkeringen, snyggt presenterad som ett modernt truckstop med restaurang och tankanläggning. Härifrån går landsvägen i en bred sväng förbi en av Skåne Grus depåer på anläggningen och vidare utmed lokalens ena långsida. På denna yta har några av medlemmarna påbörjat bygget av en stadsmiljö. Mitt i staden finns ett permanent vägarbete. Gruppen har helt enkelt byggt en del av gatan som en balja där grus kan grävas ur och fyllas i igen i all oändlighet. Precis som i verkligheten… Strax efter vägarbetsområdet ligger Skåne Grus andra depå på anläggningen. Här finns både utrymme att rangera containrar eller lasta och lossa maskiner. Dessutom finns flera fickor för tippning av grus eller sand. Därefter kommer du till den vänstra sidans ramp. På den nedre nivån på denna del hittar du två större grus-
täkter, en DHL-Terminal, en byggmarknad och en tippanläggning för spannmål. Säden på anläggningen utgörs av plastgranulat och med en knapptryckning sugs spannmålen i ett rör tillbaka till silon på anläggningens andra del. Mycket genomtänkt och snyggt utfört i varje detalj. En skiss över hela anläggningen hittar du i det digitala extramaterialet till detta nummer, i vår app eller på hemsidan.

Plötsligt släcks ljuset i lokalen och det blir en stund av mörkerkörning. Lastbilarna har strålkastare och positionsljus, men de syns sällan när man kör i dagsljus på olika evenemang, alltså är mörkerkörningen någon som de flesta tycks uppskatta. Utmed vägarna lyser gatubelysningen och även i byggnaderna på anläggningen är det upplyst. En klart trevlig detalj på klubbens anläggning.

Det märks att föreningen har en fin gemenskap i gruppen, utåt sett märks det inte minst på en detalj som enhetliga klubbtröjor. I några fall har medlemmar fått med goda vänner och grannar till klubben och inte sällan har det slutat med en ny medlem i RC Skånelast. I flera fall är hela familjer medlemmar i föreningen. För nybörjaren som ännu inte byggt sin första lastbil finns dessutom några att låna av klubben.

Föreningen har täta kontakter med danska entusiaster och har både före och efter pandemin deltagit på träffar på andra sidan Öresundsbron. När RC Skånelast bjöd in till en gemensam träff med sina danska vänner hösten 2022 kom nitton entusiaster med mer än fyrtio lastbilar till Rydsgård från Danmark.

RC Skånelast har verkligen lyckats skapa en mötesplats för alla som har ett intresse för skala 1:14. Jag hoppas att deras engagemang smittar av sig och att liknande initiativ sprids över landet!

Läs mer om föreningen och deras verksamhet på www.rcskånelast.se