Idag startar Spielwarenmesse i Nürnberg

Den första februari öppnar årets upplaga av Spielwarenmesse i tyska Nürnberg. Den internationella leksaksmässan har i decennier varit en samlingspunkt även för modellhobbybranschen och här har tillverkare och distributörer av modeller och tillbehör mött media och handlare för att presentera årets nyheter. I flera år nu har de flesta nyheter varit kända redan innan mässan, men några företag i branschen har fortsatt att hålla på traditionen att inte presentera något förrän dagen då mässan öppnar.

Pandemin slog undan benen på många verksamheter, inte minst de internationella mässorna. Evenemanget i Nürnberg har varit inställt de senaste två åren och när det nu återstartar är frågetecknen många. Kommer utställare och besökare hitta tillbaka till branschmässan eller har utställarna insett att de kan nå ut minst lika bra genom andra kanaler? Evenemanget lockade år 2020 totalt 2 843 utställare och 62 357 besökare inom allt som handlar om barn, spel, lek och leksaker. Även om mässan som helhet lockat fler nya utställare har segmentet ”Model Railways & Model Construction”  i flera år haft en nedåtgående trend där allt färre aktörer valt att medverka på mässan.

En nyhet för året är att hall 7A, där de flesta av utställarna inom modellhobbyn samlats, öppnar upp för allmänheten nu till helgen. Något av en revolutionerande nyhet då mässan i övrigt är helt och hållet avsedd för de som arbetar i branschen. Är det en sista desperat åtgärd från mässan för att hålla besökssiffrorna för segmentet på en acceptabel nivå eller är det precis den vitamininjektion som denna del av mässan behöver?

Flera stora och små utställare inom modellhobbyn har i år valt att inte medverka på mässan. Tittar man i listorna med utställare så saknas i år även flera stora tillverkare som tidigare haft påkostade montrar på mässan. RC-hobbyn tycks nu med några få undantag nästan ha raderats från evenemanget. Om det är en tillfällig paus med anledning av osäkerheten kring virusspridningen när människor från alla kontinenter återigen möts eller en rejäl spik i kistan för modellhobby på leksaksmässan i Nürnberg är något vi får återkomma till!

(Bilden ovan är från Spielwarenmesse 2018)

 

Plan över deltagande utställare i Hall 7A där de flesta av aktörerna inom modellhobbyn har samlats.

 

Källa: www.speilwarenmesse.de