DC-8 från X-Scale Models

Den ukrainska tillverkaren X-Scale Models är pågång att släppa en modell av klassiska DC-8-32 i skala 1:144. Förebilden började flyga under 1960-talet och var en viktig milstolpe i utvecklingen av det kommersiella jetflyget. X-Scale har under hösten presenterat en första boxart för en modell i utförandet för Swissair samt målningsinstruktioner för både denna och en version för Delta Airlines.

www.facebook.com/xscalemodelsua