Rocos teleskopkran

Roco har under en längre tid arbetat med utvecklingen av en spårburen digital teleskopkran i skala 1:87. Under hösten kommer modellen från företaget. 

Spårgående kranar har alltid haft en viktig betydelse för service och underhåll av järnvägsnätet. Inte sällan är just spåret den ena framkomliga vägen till platsen där lyftet ska ske. I början av 1900-talet var kranarna ångdrivna, men i takt med teknikutveckligen blev kranarna dieselelektriska eller dieselhydrauliska.

Kranar i modell har tillverkats av flera olika tillverkare genom åren. Flera har varit motoriserade och möjliga att styra digitalt. Rocos senaste innovation är en helt digitaliserad modell av Kirows teleskopkran EDK750. Det som kanske blivit allra mest utmärkande med kranarna från Kirow är att de är så lågbygda att de kan användas även under monterad kontaktledning.

Modellen är en av de mest tekniska modeller som Roco någonsin utvecklat. Kranen kan röra sig på spåret för egen maskin eller transporteras i ett tåg. Kranpåbyggnaden kan svänga 360 grader och teleskopkranen kan expanderas, höjas och sänkas. Även kranen krok kan höjas och sänkas.

Roco har haft ambitionen att skapa en så verklighetstrogen modell som möjligt och alla funktioner styrs långsamt med mjuka rörelser. Modellen har förebildens strålkastare och levereras med en förmonterad ljudekoder. Kranen kan styras med Rocos multimöss, en separat krankontroll i företagets Z21-app eller med en handkontroll från Playstation4 som kan anslutas till Z21-systemet.