Y1 från One87

Under hösten blev en serietillverkad modell av motorvagnen Y1 i H0 verklighet. Det är tillverkaren One87 som valt att ta fram en mycket begränsad serie mässingsmodeller av denna 1980-talsklassiker.

Med ett utseende som bara en mor kan älska blev denna svenskanpassade skapelse från Italien mottagen med mycket blandade känslor, när den togs i trafik på svenska spår. På många håll ersatte de nya motorvagnarna rälsbussar från 1950-talet och ur komfortsynpunkt var de ett lyft för resenärerna på många bibanor. Den första tiden var kantad av återkommande tekniska problem. Faktum är dock att denna moderna dieselrälsbuss efter snart fyrtio år fortfarande är i trafik. Både i Sverige och utomlands, där många av rälsbussarna från 1980-talet fick ett fortsatt liv efter sin karriär på svenska oelektrifierade bibanor.

Byggsatser av Y1 har funnits i både H0 och N-skala, men att ingen tillverkare har valt att serietillverka modeller av Y1 är egentligen märkligt. Det är en motorvagn som tillverkats i ett relativt stort antal och varit spridd över hela landet. Dessutom har den haft en stor mängd olika färgsättningar genom åren. Något som brukar tilltala mj-tillverkarna, då det ger möjlighet att utifrån en och samma form skapa många olika varianter av en modell.
Både Lima och Rivarossi har tidigare aviserat modeller, men av dessa planer har det aldrig blivit något konkret. Det var istället One87 som var först ut att serietillverka modeller av Y1 i skala 1:87.

SNABB LEVERANS
Att man hade för avsikt att ta fram motorvagnen Y1 i modell blev allmänt känt under våren 2016 och samma höst levererades de första motorvagnarna. Arbetet med att skapa förutsättningarna för projektet har dock pågått under långt mycket längre tid. Den modell man valt att utveckla är framtagen i en begränsad upplaga som omfattar totalt 150 stycken handbyggda mässingsmodeller, fördelat på fyra olika driftsnummer. Alla i den ursprungliga orangeröda färgsättningen. Modellen av YF1 1327 avviker mot de övriga tre då den har även det lastutrymme med lastningsdörrar på långsidan efter förebild från de tolv YF1 som levererades till SJ.

Utvecklingen av modellen har skett i regi av Theo Magnusson, en av personerna bakom företaget. Modellerna är i huvudsak producerade av en asiatisk underleverantör, men moment som dekoderinstallation och programmering av densamma har skett hos One87 i Borås.

DET FÖRSTA INTRYCKET
Modellen vi fått möjlighet att titta närmare på är Y1 1343, en motorvagn som levererades till SJ år 1981 från Kalmar Verkstad. One87 har tillverkat totalt 30 modeller med det aktuella driftsnumret. Motorvagnen levereras mycket väl förpackad och det första intrycket är dess vikt (450g). Denna kommer av att modellen är helt i metall. De enda detaljer som är tillverkade av plast är kardanerna mellan motorvagnens motorer och boggier. I övrigt är underrede, korg, inredning och detaljerna i drivningen tillverkade i metall. Modellen har gott om detaljer såsom exempelvis fjädrande buffertar, rörliga cykelhållare och fungerande skalakoppel. Alla detaljer sitter på plats vid leveransen av modellen.

Sett till tekniken så har motorvagnen försetts med dubbla motorer avsedda för modeller i N-skala. Dessa är placerade på undersidan av modellen och vardera motor är via kardaner ansluten till en boggie. En större motor hade inte gjort det möjligt att ha inredning i modellens hela passagerarutrymme och tekniskt sett stämmer lösningen ganska väl med hur förebilden är konstruerad. All teknik i form av moderkort, dekodrar och högtalare kommer från ESU och har på modellen placerats i resgodsutrymmet och vestibulen i motorvagnens ena ände. Modellen har många olika funktioner för både ljud och ljus och har därför försetts med dubbla ljuddekodrar och i taket en ljuslist med egen dekoder.

PÅ SPÅRET
Modellen har i båda ändar riktningsavkännande strålkastare och blinkande slutsignaler med digitalt reglerbar möjlighet till hel och halvljus på alla fyra strålkastarna. Passagerarutrymmet och de båda förarhytterna har belysning. I passagerarutrymmet har man installerat en mycket snygg blinkande ”lysrörseffekt” när belysningen tänds. Man har också valt att lägga in en separat lysdiod i toalett­utrymmet så att det utifrån ser ut som att passagerarna med behov med oregelbundenhet tänder och släcker ljuset på toaletten. Detta är enligt tillverkaren inte helt förebildsenligt då ljuset i hela motorvagnen är tänt när den är i trafik. Funktionen kan programmeras bort av den som föredrar att helt följa utförandet enligt hur det fungerar i verkligheten.

På spåret uppför sig modellen som förväntat. Den har goda gångegenskaper. Tillverkaren rekommenderar en kurvradie på minst 500 mm, men anger också att modellen är testad ner till radier på 360 mm, men vinkeln mellan motorerna och boggierna gör då att det uppstår ett missljud från kardanerna. Motorvagnen är programmerad med en viss tröghet vid start och inbromsning och det är något som man naturligtvis själv kan reglera om så önskas.

Den förinstallerade ljuddekodern har ljud inspelat från en Y1 med originalmotor från ALN. Det finns även ljudfunktioner som exempelvis någon som blåser i visselpipa innan avgång. Ska man vara lite kritisk så gör motorljudet att visslingen inte riktigt hörs så bra som jag hade önskat, men i övrigt har modellen en förprogrammerad ljudnivå som känns behaglig.

SAMMANFATTNINGSVIS
Det är en klart trevlig modell som One87 presenterar. Utförandet känns välarbetetat och för den mer tekniskt lagde så finns det många olika funktioner på modellen. Att ingen annan tillverkare lyckats serietillverka motorvagnen Y1 långt tidigare är en gåta, men när det nu väl har skett så är det en i högsta grad högklassig modell som skapats av One87.

Handbyggt och dessutom i mässing signalerar att det handlar om en relativt exklusiv modell med en prislapp som kanske inte passar alla plånböcker. Det är en affärsmodell som One87 med flera tillverkare valt att anamma på hela eller delar av sitt sortiment. Jag tror att till viss del kan de mer exklusiva modellerna även skapa förutsättningarna för enklare modeller i större serier. Förra året aviserade Liliput att man kommer med en plastmodell av ångloket E. Det är inte ett uttalat svar på den metallmodell som NMJ nyligen börjat leverera men min teori är att metallmodellen helt enkelt har väckt ett intresse hos marknaden och med en stor efterfrågan på en modell med en viss förebild så finns förutsättningarna för att satsa på även större serier.

I samband med årets mässa i Nürnberg avslöjade NMJ att man planerar en plastmodell av motorvagnen Y1. Ett projekt som kanske inte hade blivit verklighet utan de modellersom levererats av One87.

Läs mer på tillverkarens hemsida: www.one87.se.