En tidning om modellhobby!

Kontakta oss

Allt om Hobby produceras av Hobbypress Förlag i Alunda

Chefredaktör & Ansvarig utgivare
Joakim Sannagård
joakim@hobbypress.se
018-474 24 44

Besöksadress
Centrumvägen 6, Alunda

Postadress
Allt om Hobby
c/o Hobbypress Förlag
Box 1
747 21 ALUNDA


Skribenter
Samtliga skribenter går att nå på e-post:

fornamn.efternamn@alltomhobby.se

Tidskriften grundad 1966.

ISSN 0002-6190

Utbetalt arvode inkluderar Allt om Hobbys rätt till elektronisk publicering. Redaktionen ansvarar inte för material som inte är beställt. Citera gärna, men uppge källan.