En tidning om modellhobby!

En svarv i hobbyrummet – del 1

En skapande hobby kräver många olika verktyg. I en artikelserie i fem delar som pågått i Allt om Hobby nr 2/17 till nr 1/18 har Martin Peterson gått igenom mycket av det man behöver veta om svarven som verktyg, olika tillbehör och hur man kan använda den. Artikelserien har nu kompletterats med några videoklipp där Martin visar mer detaljerat hur han arbetar med sin hobbysvarv.

I denna första del ska Martin använda svarven för att borra upp hålet på ett kuggremshjul så att det passar på en större axel i en av Martins radiostyrda båtar. Det befintliga hålet på 3 mm måste bli 5 mm för att passa den motor som Martin tänkt att använda tillsammans med kuggremshjulet.

Innan själva borrningen kan påbörjas måste kuggremshjulet justeras. Med en trebackschuck kastar hjulet en del och Martin väljer att byta till en fyrbackschuck. Med hjulet på plats i chucken justeras kuggremshjulet till rätt position med hjälp av en vippindikator. Med den kan Martin läsa av rörelser ner till 100-dels millimetrar. Noggrannhet i justeringsarbetet är av stor vikt eftersom det påverkar slutresultatet.

Med hjulet injusterat så monterar Martin en borrchuck i dubbdockan. Att direkt borra upp hålet med ett 5 mm borr kan innebära att borret drar snett och ger ett hål som inte är centrerat och Martin väljer istället att borra upp hålet i steg om 0,5 mm.

Själva borrningen går snabbt och resultatet blir ett helt centrerat hål med en diameter på 5 mm i kuggremshjulet. Att göra samma arbete i pelarborrmaskinen är näst intill omöjligt då den inte erbjuder svarvens stora möjlighet till justering och fixering av ämnet som man vill arbeta med.

Leave A Reply