En tidning om modellhobby!

På besök i Ysnefors

På smala spår rullar tågen förbi Ysnefors, ett litet brukssamhälle någonstans i Sverige. Modelljärnvägen skapad av Torbjörn Holmberg och Anders Bondesson både imponerar och inspirerar. Reportaget är illustrerat med Torbjörn Holmbergs egna bilder.

De små bruken runt om i landet lade grunden för den nation av innovation och industri som Sverige är idag. Utan alla de bruksjärnvägar som byggdes för de nödvändiga transporterna av råvaror och färdiga produkter så hade framgången kanske uteblivit. En fungerande logistik är nödvändig för varje industri och de ofta enkla, men välfungerande småbanorna skapade förutsättningarna för järnbruk, pappersbruk och andra småskaliga fabriker, även på platser där byggandet av en fullstor järnväg bedömdes saknas.Leave A Reply